Στα αριστερά και στο πρώτο πεδίο συμπληρώστε την πλήρη διεύθυνση σας (πχ Πλατεία Ελευθερίας 23 Θεσσαλονίκη Ελλάδα). Πατήστε “enter” ή κλικ στο κυκλάκι που βρίσκετε στα δεξιά.